Energia jądrowa i termojądrowa
. Trudno jednoznacznie zaliczyć ją do odnawialnych bądź nieodnawialnych źródeł energii. Ilości uranu i toru na Ziemi są właściwie niewyczerpalne – większość jednak znajduje się w różnych skałach w bardzo niskich stężeniach – a jedynie nieliczne złoża o relatywnie dużym ich stężeniu są dziś wykorzystywane. Jeszcze większe są ilości dostępnego deuteru – w tym wypadku jednak występującego w dość wysokich stężeniach w wodzie oceanicznej. Zasoby te, jakkolwiek duże by były, nie podlegają jednak samoistnej odnowie.
 
Energia odnawialna jest przez niektóre środowiska przedstawiana jako synonim energii przyjaznej dla środowiska. Nie jest to jednak pełny obraz. Ze stosowanych dziś na dużą skalę źródeł energii najmniejszy efekt ekologiczny ma energetyka jądrowa, duże szkody wyrządzają zaś zarówno energetyka oparta na surowcach kopalnych – głównie w postaci zanieczyszczeń atmosferycznych, jak i na energii spadku wody – przez zmiany w ekosystemach spowodowane utworzeniem zapór i sztucznych zbiorników wody.
 
Sprzeciw wobec energetyki jądrowej, w środowiskach ekologicznych i w części społeczeństw bierze się z obawy o wystąpienie awarii i skutków radioaktywnego skażenia środowiska. Podnoszone są także argumenty, wskazujące na zwiększoną zapadalność na nowotwory i inne schorzenia wśród mieszkańców osiedli położonych w pobliżu elektrowni jądrowych.
 

Polecam również inne strony:
www.inteligencja.eu
www.pozycjonowanie.eu
www.mojeauto.eu
www.obywatelka.eu
www.olusia.eu
www.rejestracja.eu
 
Spędź wakacje w Polsce! Odwiedź www.polish-holidays.eu, zaplanuj cel podróży i wybierz hotel (www.polish-hotels.eu).  Ja osobiście polecam dwie piękne miejscowości – Sianów www.sianow.eu) i Bielkowo (www.bielkowo.eu).

A jeśli zamierzasz wyjechać do pracy za granicę lub już pracujesz w jednym z krajów Unii Europejskiej, koniecznie odwiedź www.hotjobs.eu.

Zobacz także:
www.tanzania.eu – chyba najpiękniejszy kraj na Czarnym Lądzie
www.diving.eu – wszystko o nurkowaniu